REFORMES Restaurant Font Negra

Intervenció en l’interior i en l’exterior del restaurant “Font Negra” (Berguedà).