Modele chmur

Wydawałoby się, że istotą Cloud computingu jest brak konieczności Inwestowania w infrastrukturę i przeniesienie zasobów “na zewnątrz”. Istnieją Jednak sytuacje, w których Firma nie chce lub wręcz nie może korzystać z chmury publicznej. Najbardziej oczywistą przyczyną pour je łączyć z Private Cloud jest sécurité danych. Załóżmy, że nasza Firma Sprzedaje produkty sklepom. Jest Oczywiste, że stofemy zróżnicowaną politykę cenową, système Mamy rabatowy, zawieramy z klientami indywidualne umowy. Pour Wszystko odzwierciedla się w dokumentach generowanych przez firmę, une Wi jednocześnie, kluczową dla NAS, tajemnicę handlową. Chmura prywatna, znajdująca się wewnątrz naszego firmowego firewalla (systemu zabezpieczeń) Zapewni sécurité i poufność gromadzonych danych. Opowiadało o NIM wielu: Tołstoj, Heller, Dickens, un Św nawet. Augustyn Jednak tylko niektórym udało się à ZJAWISKO Zrozumieć. Za temat zabrał się również David Mitchell, autor “Atlasu Chmur”, powieści nazwanej literackim objawieniem, ALE i… Czytaj Dalej dość Łatwo Można Zauważyć, że właściwości chmury prywatnej są właściwie Takie même Jak właściwości chmury publicznej-należy Więc zapytać: Czym Tak właściwie różni się Chmura prywatna OD publicznej? I tu dochodzimy Sedna sprawy, o której wspominaliśmy już, omawiając definicję chmury prywatnej-avec ne zagadnienia jest bowiem Kontrola. Elastyczność rozwiązań, skalowanie, automatyzacja à uniwersalne chmury Cechy. Chmura prywatna, zgodnie z definicją NIST jest kontrolowana przez jej właściciela lub jego zaufanego partnera.

Żeby lepiej Zrozumieć istotę Tego zagadnienia, Można, nie szukając daleko, porównać chmurę publiczną do internetu, CZYLI ogólnodostępnej Sieci wykorzystywanej przez przypadkowych użytkowników, a chmurę prywatną do Intranetu, CZYLI Sieci, z której korzystać mogą tylko określeni Użytkownicy, NP. pracownicy firmy. Chmura Publiczna à również Dobre rozwiązanie, Gdy w grę wchodzą projekty wymagające współpracy między wieloma podmiotami. Wykorzystuje się ją do upubliczniania projektów badawczych przedmiotowego Naukowych Czy działań organizacji pozarządowych. W Polsce przedsiębiorcy Chętnie korzystają z Usług Chmur obliczeniowych. Jak pokazuje raport Chmura Obliczeniowa 2013, przedstawiciele MŚP h. wią 83% odbiorców mocy obliczeniowej. Chmura obliczeniowa [1] (również przetwarzanie w chmurze, ang. Cloud Computing) – modèle przetwarzania danych oparty na użytkowaniu Usług dostarczonych przez usługodawcę (Wewnętrzny dział lub zewnętrzna Organizacja). Chmura à usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez Dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza à eliminację konieczności zakupu licence Czy konieczności instalowania i Administracji oprogramowaniem.

Konsument placi za użytkowanie określonej Usługi, NP. za Możliwość łączyć z arkusza kalkulacyjnego. Nie Musi dokonywać zakupu Sprzętu Ani oprogramowania. Umowa zawierana na świadczenie Usług w chmurze obliczeniowej Przeważnie nie jest tworzona Pod konkretny podmiot, lecz Zawiera Pakiet rozwiązań zestandaryzowanych [2]. Termin “Chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Modèle “chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w Sieci Grid, gdzie Wiele Systemów udostępnia Usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej Mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.