ESPAI PERSONALITZAT J.B.

Client: Karnival
Corner personalitzat bar “La Borsa” Barcelona.