COL·LECCIÓ D’EXPOSITORS
Griferies Roca, sobre taula i peu.

Client: platanosnaranjas